logozlobki-przedszkola.pl
userloginblue zabawy dla przedszkolaków [ Loguj ] [ Rejestruj ] [ Dodaj placówkę ]
dziecko chmurap chmural
bx bx

Regulamin portalu zlobki-przedszkola.pl

Oznaczenia:

zlobki-przedszkola.pl – portal umożliwiający wyszukiwanie  oraz zamieszczanie informacji o placówkach  tj. przedszkola, żłobki publiczne i niepubliczne oraz innych placówkach świadczących usługi opieki nad dziećmi


Placówka – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu zlobki-przedszkola.pl. W szczególności są to przedszkola oraz żłobki publiczne i niepubliczne, jednostki organizacyjne lub przedsiębiorcy świadczący usługi opieki nad dzieckiem.

Użytkownik
– każda osoba, nie będąca Placówką, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu zlobki-przedszkola.pl

I. Korzystanie z portalu zlobki-przedszkola.pl

 1. a)  Regulamin dla Użytkowników określa zasady korzystania przez nich z portalu zlobki-przedszkola.pl
  b)  Korzystanie przez Użytkowników z portalu zlobki-przedszkola.pl jest bezpłatne.
 2. Wszystkie przekazane przez Placówkę do publikacji materiały stanowią jej własność i są chronione prawnie. Zabronione jest udostępnianie ich osobom trzecim, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Placówki. 
 3. Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi zlobki-przedszkola.pl drogą mailową wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Placówki publikowanych na łamach portalu. 
 4. zlobki-przedszkola.pl zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub zredagowania informacji o wybranych Placówkach bez podania przyczyny, w szczególności gdy narusza ona postanowienia niniejszego Regulaminu.


II. Ograniczenia

 1. zlobki-przedszkola.pl nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj, jakość, cenę, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Placówkę w konsekwencji skorzystania z jej oferty.
 2. Prezentowane na stronach Portalu profile Placówek i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
 3. zlobki-przedszkola.pl nie bierze udziału w sprzedaży usług dokonywanych pomiędzy Placówkami i Użytkownikami, tym samym nie wprowadza usług Placówek do obrotu. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania zlobki-przedszkola.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami. 
 4. zlobki-przedszkola.pl nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany przyczynami technicznymi lub wskutek działań siły wyższej. 
 5. Użytkownikowi, który korzysta z portalu zlobki-przedszkola.pl zabrania się pobierania w całości lub części bazy danych portalu zlobki-przedszkola.pl do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu.
 6. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się także działania lub zaniechania, które powodują lub zmierzają do jego obejścia.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem zlobki-przedszkola.pl zastosowanie mają przepisy prawa Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej zlobki-przedszkola.pl.

Wyszukiwarkanw2 ne2
 
Statystyki

Placówki : 4141
Użytkownicy : 2894
 
sw2 se2
home Strona główna ::
bx bx
Regulamin | Kontakt

Copyright 2010 © zlobki-przedszkola.pl

blip
Bookmark and Share