Wypełnianie PIT przez Internet

Każdy obywatel, który otrzymuje dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany jest do corocznego złożenia deklaracji podatkowej. Jeszcze do niedawna konieczne było samodzielne jej uzupełnianie, w tradycyjny sposób, czyli osobiste złożenia lub przesłanie pocztą odpowiednich dokumentów. Dzięki postępowi technologicznemu stworzona została opcja e-PIT. To nowe rozwiązanie ma za zadanie ułatwić rozliczanie, szczególnie osobom, które nie mają dużego doświadczenia w tej tematyce.

Kto może skorzystać z e-PIT?

Deklaracja e-PIT https://www.podatnik.info dostępna jest dla wszystkich osób, które zatrudnione są na umowę o pracę czy umowie cywilnoprawnej. Ale również te, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jednak posiadają dochody z innych tytułów. Dlatego najprościej można wskazać, że do grupy osób, które mają taką możliwość, zaliczają się wszyscy, którzy rozliczają się na formularzu:

- a-PIT 28;

- e-PIT 36;

- e-PIT 37;

- e-PIT 38.

 

Deklaracja online — co trzeba wiedzieć?

W pierwszej kolejności należy zalogować się na stronie: podatki.gov.pl, dzięki czemu wejdziemy na internetową platformę e-Urzędu Skarbowego. Zeznanie za 2021 rok jest dostępne od 15 lutego. Z kolei ostateczny termin złożenia zeznania to 2 maja 2022 r.

W usłudze Twój e-PIT przygotowane zostało dla Ciebie zeznanie indywidualne. Masz 4 możliwości w związku z nim, Możesz:

- Zaakceptować przygotowaną deklarację bez wprowadzania żadnych zmian;

- Wprowadzić swoje zmiany, jak np. dodać ulgę prorodzinną;

- Odrzucić w całości przygotowane zeznanie i samodzielnie w innej formie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym;

- Nie podejmować żadnych działań w związku z przygotowaną deklarację. Wówczas zostanie ona 2 maja z automatu zaakceptowana i zostanie jej nadany status: złożona.

Szczególnie dobra jest ta opcja ostatnia. Bowiem wiele osób zapomina lub brakuje im czasu na to, aby zająć się kwestią rozliczenia. Wówczas urząd zrobi to za nas. Należy jednak liczyć się z tym, że będzie to w takiej formie, jaka została przygotowana. Warto zatem sprawdzić, czy chociażby wszystkie przysługujące nam ulgi zostały uwzględnione.

Ponadto, tak jak zostało to już wcześniej wskazane, przygotowane jest zeznanie indywidualne, dlatego jeżeli chcesz skorzystać z opcji wspólnego rozliczenia z małżonkiem, konieczna jest zmiana tej opcji. 

Deklaracja przygotowana została na podstawie danych zebranych przez administrację skarbową. W tym szczególnie zeznać za poprzedni rok. W zależności od konkretnego PIT-u dane te mogą być różne. W tym standardowym najczęściej wykorzystywanym i już przygotowanym formularzu (PIT 37) znajdują się:

- Informacje od pracodawców (każdy pracodawca ma ściśle określony przez prawo termin, w jakim musi złożyć odpowiednie deklaracje i przesłać je do swoich pracowników);

- Numer rachunku bankowego, jeżeli z zeznanie wynika nadpłata;

- Dane z ubiegłorocznych zeznań, w tym szczególnie ulga na dzieci.

Jeżeli w tym roku przysługują nam dodatkowe ulgi i chcielibyśmy z nich skorzystać, można je dodać, uzupełniając dane w przygotowanym zeznaniu.

Oczywiście, skorzystanie z tej opcji już wypełnionej nie jest obowiązkowe. Każdy ma swobodę wyboru. W dalszym ciągu może skorzystać z tradycyjnej wersji i osobiście złożyć swojego PIT-a lub samodzielnie wypełnić deklaracje przez e-deklaracje.